Cathinka Guldberg Sykehus Lovisenberg rehabilitering for (hjerte) og lungesyke  

18.04.2024

Hva er dette?

Cathinka Gulbergs sykehus er Norges mest moderne og tilgjengelige høyspesialiserte rehabiliteringssenter. Her blir pasienter utredet, behandlet og rehabilitert.

De har tilbud for hjerte og lungepasienter. 

Teamene består av:  leger (spesialister i lunge, hjerte, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin), sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter, psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, arbeidskonsulent/sosionomer og bioingeniører, der mange har spesialkompetanse og lang erfaring med hjerte- og lungepasienter.

Siden jeg var på en avdeling for lungepasienter så forteller jeg mest om dette.

Du kan søke om plass hvis du har: Har du lungesykdom så som alvorlig KOLS, astma, lungefibrose, sarkoidose i lungene, eller har du skade etter alvorlig Covid-19 eller gjennomgått alvorlig sykdom som har skadet lungefunksjonen? Da kan din lege søke om rehabiliteringsopphold hos oss. Dersom du har uavklart årsak til tungpust kan det søkes om utredings- og avklaringsopphold.

Jeg var på Generell lungerehabillitering: Altså et 4 ukers opphold for deg med døgndbasert rehabilitering i spesialhelsetjenesten.

Hva man kan få ut av oppholdet:

I løpet av oppholdet vil du få økt kunnskap om egen helse, hvilke utfordringer du nå har fått og hvordan du kan komme deg tilbake til hverdagen igjen. Alle får oppfølging med lege, sykepleier/ hjelpepleier og fysioterapeut.

Mange lungesyke har tung pust og er redde for at det er farlig å trene. Ved Cathinka Guldbergs Sykehus kartlegger vi din helsesituasjon grundig før du får et individuelt tilpasset treningsopplegg.

Forventninger til oppholdet:

Erfaringene viser at de som deltar i rehabilitering blir i bedre stand til å takle hverdag og arbeidsliv, og at utrygghet og angst reduseres. I det fysiske aktivitetsopplegget får du prøvd ut egne grenser.

Gjennom undervisning fra det tverrfaglige teamet og samtaler med andre i samme situasjon, lærer du mye om hvordan andre har mestret sine utfordringer. Bedre innsikt og forståelse skaper trygghet og bedre livskvalitet. For mer informasjon les her: https://www.lovisenbergrehabilitering.no  
 

Min opplevelse:
Jeg fikk tilbud om rehabilitering, da lungesykdommen gjorde at det ble vanskelig og gjøre ulike ting, som f. eks:trene og leve et fullverdig liv, ved å klare og gjøre ting, til og med å puste.

Jeg kjørte til rehabiliteringen og hadde bilden der: Det koster 170Kr i døgnet å stå parkert for pasienter som ikke er på rehabilitering og 100Kr i døgnet for pasienter som er på rehabilitering.

Først gikk jeg til resepsjonen og fikk sjekket inn på rommet som jeg skulle ha under hele oppholdet.

Rommet

Privat rom med eget bad


På de to første dagene er det mest undersøkelser, samtaler og tester. Jeg kom på en tirsdag. Hadde innkomstsamtale med sykepleier, så med lege. Her skal man si hva man sliter med, hvilke medisiner man bruker, og prate om mål og forventinger til dette. På onsdagen er det mest tester: Blodprøver, vekt, (EKG, hvis du trenger), røntgen, innkomstsamtale med fysioterapeut og test, samt pusteprøver.

Jeg fikk en perm med informasjon og en aktivitetsplan for teamet, her var jeg på team 9. I mappen er det klokkeslett for de ulike undersøkelsene, informasjon om smittevernstiltak hvis det blir nødvendig, hvor undervisningsrom og møterom er, samt informasjon om kildesortering.

I arbeidsplanen står alle aktivitetene for det teamet du havner på, og det vil være en kombinasjon av trening, undervisninger og samtalegrupper. Man vil også få individuell oppfølging av lege, sykepleier/hjelpepleier og fysioterapeut/idrettspedagog. De andre faggruppene (klininsk ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykolog, sosionom, og arbeidskonsulent) kan man få tilbud om om man har behov for dette.

Du får veiledning, tips og råd, men jobben må man gjøre selv.

Du har internett der, men blir ofte logget ut av det så du må logge inn igjen.

Maten: Man må ringe og si ifra om man har noen allergier før man begynner på oppholdet. Maten er basert på de norske kostrådene og samarbeid mellom kjøkkenet og de kliniske ernæringsfysiologene på huset. Så maten er sunn.

Man kan vaske klær på huset: Man går til resepsjonen ved inngangsdøren og kjøper en vask det koster 30kr, og da får man både vaska klær i vaskemaskin og tørketrommel. Såpe er allerede i vaskemaskinen så det trenger man ikke ta med.

Det er møterom, undervisningsrom, kondisjonsrom, styrkerom, gymsal, basseng, spinning og yogarom.

Hver dag så hadde vi fast oppmøtetid til sofagruppen til team 9, da jeg var på dette. For å se om vi var der, og hadde det bra, samt dele ut informasjon og eventuelle endringer i aktivitetsplanen. Våres tider var 8.45 og 18 i ukedagene, og 11 og 18 i helgene. I helgene kunne man ta permisjon ett par netter (altså å dra hjem en tur før man kom tilbake igjen) bare man sa ifra på møtene først. 

Aktivitetsplan:

Aktivitetsplanen går fra uke 1 til uke 4 og fortsetter i samme rekkefølge. Jeg kom når aktivitetsplanen var i uke 3, jeg kom på en tirsdag så startet på torsdag med aktiviteter. 

Trening:

Vi hadde trening med fysioterapeut, så undervisning om allergi, så sirkeltrening. Noen treninger er valgfrie, så man kan ta de hvis man ønsker trene litt mer.

Noen aktiviteter kan være trening med fysioterapeut i kondisjons og styrkerom (da er det ofte et individuelt opplegg man er blitt enig med fysioterapeuten man er fått tildelt om), gymsal med fysioterapeut (da er det felles opplegg f. eks med strikk). Man kan ha en time med psykomotorisk fysioterapeut (felles), eller alene (ved behov).

Valgfrie treninger kan være turgruppe ute, da går de som ønsker fra de ulike teamene tur (er tre ulike turer, kort, middels og lang), så man går i det nivået man ønsker og er på. Trim 1: Trening med krakker (trener sittende), Trim 2: Uten krakker (Sirkeltrening, altså styrke og kondisjon). Medisinsk yoga (noe yogaøvelser som fokuserer mest på pust og avspenning). 

Det kan også være ekstratrening som åpent basseng (fri basseng, at du kan gjøre det du vil, eller trim i basseng). Kan hende det er spinning timer også (intervall trening på sykkel), men det kommer litt ann på de ulike fysioterapeutene du har. 

Individuell trening: Du får tilpasset treningsopplegg til din fysiske form og dine evner. Hovedmålet mitt med trening var å klare og trene, samt å lære og puste uten å holde pusten og få nok oksygen når jeg trente. Vi startet med kondisjonstrening, oppvarming ca. 10 min, så intervaller, startet med å gå og heller øke bakkene på løpemølla, etterhvert klarte jeg å løpe 1min på intervallene. Etter kondisjon gikk vi til styrketrening på samme dag. Her tilpasset de øvelser til det du klarte og gjøre, hva du ønsket, og tilpasset øvelser til steder du hadde vondt.

Undervisninger:

Undervisning om allergi, endring av kostvaner, opp i vekt kurs, informasjon fra LHL, oksygen undervisning, undervisning om medisiner, fysisk aktivitet og helse, om å leve med lungesykdom, hva gjør du ved forverring, mestring av daglige gjøremål, inhalasjonsteknikk, sunt helsefremmende kosthold, undervisning om astma, undervisning om kols, pasientombudets informasjon til lungepasienter. Her må du tilpasse hva slags undervisninger du møter opp på til dine egne behov for dette er mer generelt, jeg trengte f. eks ikke kols undervisning, eller opp i vekt kurs og noen flere. Så møtte ikke opp på dem, møtte kun opp på de som var relevant for meg og min helse.

Samtalegrupper:

Samtalegruppene er med ditt eget team, så kun personene som er med her. Temaene på møtene var Sjef i eget liv, god helse ved kronisk sykdom, familie og venner - problem eller ressurs?, og mestring av tung pust. Her får du tips og triks til hvordan du skal takle hverdagen, og om du ønsker så kan du si litt om din egen erfaring, om f. eks det du sliter med, eller hvordan du gjorde noe med dette. Og er ofte på teamets oppmøtested, våres team møterom så slik ut:

I gangen til team 9 pleier det være en tavle med informasjon om dagen, ulike aktiviteter og eventuell tid for legebesøk. 

Aktiviteter på kveldstid: ca. kl. 17 så er det ikke noe mer program. Men det kan hende det er aktiviteter som f. eks Quiz, Bingo, musikk, evt konsert hvis det er leid inn, man kan spille brettspill som man kan låne, man kan spille Botcha. Gå tur, trene hvis man ønsker dette (etter 16 så er treningsrommene ferdig for per team og man kan trene alene siden dette er ledig). 

Like ved ligger bl.a. Jessheim kjøpesenter så man kan dra dit om man ønsker, det er skiløyper og i sommerhalvåret kan en leie sykkel.

Ekstra prøver og samtaler om man trenger dette

Siden de ikke var helt sikre på hva som gjorde at jeg var så dårlig så tok jeg en del ekstra prøver da de ville finne ut av dette.

Så tok spirometritest: Spirometri er en medisinsk undersøkelse av en persons lungefunksjon. Den utføres ved hjelp av et apparat kalt spirometer. Testen gjennomføres slik:

 1. Sitt ned: Du vil bli bedt om å sitte i en stol i et eksamensrom på legens kontor.
 2. Dyp innpust: Legen eller sykepleieren vil instruere deg om å ta et dypt pust inn og holde pusten i noen sekunder.
 3. Kraftig utpust: Deretter puster du så hardt du kan inn i en pustemaske som er koblet til spirometeret.
 4. Gjenta testen: Du vil gjenta denne prosessen minst tre ganger for å sikre at resultatene er konsistente.

Spirometri gir informasjon om mengden luft du puster inn og ut, samt hastigheten på pusten din. Den er spesielt nyttig for å vurdere lungefunksjonen ved tilstander som astma og KOLS.    Les mer her: https://nhi.no/sykdommer/lunger/undersokelser/spirometri 

Metakolintest: For å gjennomføre en metakolintest, følger du disse trinnene:

 1. Forberedelse:

  • Sørg for at du er symptomfri ved starten av testen og ikke har hatt astmaanfall eller luftveisinfeksjon de siste to ukene.
  • Du må kunne gjennomføre en spirometri, som er en pustetest for å måle lungefunksjonen.
 2. Utførelse av testen:

  • Testen starter med en vanlig spirometri der du blåser før start og ett minutt etter hver dose metakolin.
  • Metakolin gis via et forstøverapparat i opptrappende doser.
  • En testleder vil hele tiden forklare hva som skjer under testen.
  • Etter hver dose skrives en rapport som kan ha betydning for videre vurdering av testresultatet.
 3. Resultater og råd:

  • Testresultatet vil bli gjennomgått, og du vil få råd om videre medisiner.
  • Metakolintesten gir informasjon om graden av overømfintlighet i luftveiene og kan være nyttig både for å stille diagnosen astma og for å vurdere effekten av behandling.


Les mer her: https://www.oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/direkte-bronkial-provokasjonstest 

Tredemølletest: EKG, blodgass, spirometritester underveis, blodtrykk.

Startet med å ligge på en benk i thigtst og BH da de måtte fest elektroder til EKG. Her var det en dame (sykepleier) og en mann (lege) som var med. Sykepleieren satte på meg elektroder og tok EKG, hadde litt høy puls siden jeg var litt stresset. Fikk en  nettingtrøye over dette igjen så elektrodene holdt seg på plass.

Så fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta blodgass som er stikk i hovedpulsåren i armen. De skulle sette inn en veneflon der. Legen ga meg sprøyte med bedøvelse først, så stakk han meg der den skulle, han satt inn en kanyle med ledning, da jeg skulle slippe og bli stukket flere ganger. Før, underveis og etter testen så tok jeg spirometri (blåste i en maske som jeg hadde på). De tok blod fra ledningen før, underveis og etter testen. Samme med blant annet blodprøver, blodtrykk og puls. De sjekket meg ordentlig! 

Etter testen ble jeg svimmel og måtte sette meg ned på en stol. Måtte være inne der en stund etter testen også. De tok så ut veneflonen og holdt godt fast der blodet kom ut, en liten stund. Fikk så to runder med bomull, og en bandasje som jeg måtte ha på i 3 timer. Bomullet måtte jeg ha på til dagen etter. 

Søvntest: Siden jeg sov så dårlig, så får å måle om jeg pustet på natten uten pustestopp så tok jeg det. De målte hjerte og puls, samt om jeg snorket, pustet eller hyperventilerte når jeg sov. Var noe rundt magen, rundt armen og oksygenslange i nesen (uten oksygen). Hadde det på fra jeg sov til jeg våknet. (bilde under)


De fant ut av en del ting mens jeg var der. Det viste seg at jeg hadde fått feil diagnose, og hadde brukt medisiner som ikke funket for dette. Når jeg kom så hadde jeg visst maks dose på medisiner, og når jeg dro hadde jeg ingen medisiner lenger. Bivirkningene av medisinene jeg tok som jeg egentlig ikke trengte, kan være at jeg ble dårligere av det igjen. Men på grunn av den nye diagnosen jeg fikk så er det viktig at jeg øver på å puste riktig med riktig pusteteknikk, og at jeg er flink til å trene, samt å øve på avspenning og avslapping.

Alt i alt en unik og spennende opplevelse som hjelper deg med å finne ut av ting, finne løsninger for deg selv, og svar på hvorfor du har det slik, samt hvordan man skal komme ut av rehabiliteringen og leve et fullverdig og godt liv. Nå skal det sies at alt får man ikke fikset på 4 uker, man er nødt til å fortsette og trene på det man har fått når man kommer hjem, men man har fått ressursene man trenger for å skulle klare dette.


Hjemme: Det vanskeligste er faktisk og komme hjem og skulle styre med dette selv. Man har på en måte ingen og spørre som kan hjelpe deg hvis du sliter. Man må gjøre og bruke de ressursene man har fått selv, og det er litt vanskelig i starten. Men funker på sikt.


Link for å lese mer om tilbudet finner dere her: https://www.lovisenbergrehabilitering.no